אופיו

טבע, מהות, מזג, תכונה, מידה, מאפיין, סגולה, דבר טיפוסי; טיב, איכות, מין, צביון, אווירה, רו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • עמד על אופיו — תהה על קנקנו, למד להכירו {{}} …   אוצר עברית

  • צביונו האמיתי — אופיו, דמותו, טיבו {{}} …   אוצר עברית

  • אפיין — 1 v. הצטיין, אופיין, היה מיוחד, היה שונה, אפשר היה לזהותו, מאפייניו היו, היה אופייני ל 2 v. לפרט אופי, לציין תכונות, לציין מאפיינים, לתאר, לקבוע את האופייני, להדגיש את המיוח 3 v. פורט אופיו, צוינו תכונותיו, צוינו מאפייניו, תואר, נקבע האופייני לו …   אוצר עברית

  • אפין — 1 v. הצטיין, אופיין, היה מיוחד, היה שונה, אפשר היה לזהותו, מאפייניו היו, היה אופייני ל 2 v. לפרט אופי, לציין תכונות, לציין מאפיינים, לתאר, לקבוע את האופייני, להדגיש את המיוח 3 v. פורט אופיו, צוינו תכונותיו, צוינו מאפייניו, תואר, נקבע האופייני לו …   אוצר עברית

  • לאפיין את- — לתאר את אופיו של , לציין מאפיינים של …   אוצר עברית

  • עד אופי — עד המעיד לגבי אופיו של הנאשם ללא קשר לסעיף האישום {{}} …   אוצר עברית

  • עדות אופי — עדות לגבי אופיו של נאשם הניתנת ללא קשר לסעיף האישום {{}} …   אוצר עברית

  • עקיפת אור — תכונה המאפשרת מעבר אור דרך סדקים צרים, תכונה המוכיחה את אופיו הגלי של האור {{}} …   אוצר עברית

  • שלומיאליות — חוסר ערך, אפסיות, שוטות, כסילות, חלמאות, אופיו של חושם, חוסר אוני …   אוצר עברית

  • תהה על קנקנו — ניסה להכיר את אופיו, בחן אותו, עמד על טיבו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.