אופי חלש

רכרוכיות, אי-יציבות, נטייה להיגרר אחרי אחרים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חלש-אופי — רכרוכי, נגרר, נוח להתפתות {{}} …   אוצר עברית

  • חסר-אופי — רכרוכי, חלש, ניתן להשפעה, מסכים בקלות {{}} …   אוצר עברית

  • רך כדונג — חלש, ותרן, רכרוכי, חסר אופי {{}} …   אוצר עברית

  • נמושה — n. חלש, חלש אופי, נרפה, לא תקיף, רכיכה, חסר עמוד שדרה, פחדן, מוג לב, חסר אומץ, אפס, חלא …   אוצר עברית

  • נירפה — adj. עצל, רשלן, עצלן, חלש אופי, בטלן, הולך בטל, חסר יוזמה, חסר תושייה, חסר מרץ, עייף, איט …   אוצר עברית

  • ניתן להשפעה — נוח להתפתות, חלש אופי, שאפשר להשפיע עליו {{}} …   אוצר עברית

  • נרפה — adj. עצל, רשלן, עצלן, חלש אופי, בטלן, הולך בטל, חסר יוזמה, חסר תושיי …   אוצר עברית

  • רך כשעווה — ותרן מאוד, רכרוכי, חלש אופי {{}} …   אוצר עברית

  • רכרוכי — adj. רך במקצת, לא מוצק, נמעך בקלות; לא יציב, ניתן להשפעה, חלש, חסר אופי, ותר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.