אופק

חברת הנפט (OPEC) , התאגדות בינלאומית של מפיקי הנפ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אופק — 1 n. שם משפחה, שם פרטי (לזכר) 2 הקו שבו נראים שמים וארץ נוגעים זה בזה, קו החיבור בין שמים לים, מקום רחוק, אין סו 3 חוג ידיעות, השקפה, ידע, שכל, חכמה, בינה, הבנה, דעת, מחשבה, יכולת, ראייה; סיכוי, אפשרות, תקוו …   אוצר עברית

  • אופק הים — sss{{}} …   אוצר עברית

  • אופק מלאכותי — מכשיר טיסה המראה על איזונו האווירודינמי של המטוס {{}} …   אוצר עברית

  • בעל אופק רחב — רחב אופקים, ידען, נאור, איש אשכולות {{}} …   אוצר עברית

  • בצרות-אופק — בצורה מוגבלת, בבורות, בפרימיטיביות …   אוצר עברית

  • קרטל אופק — התאגדות בינלאומית של מפיקי הנפט {{}} …   אוצר עברית

  • Военно-воздушные силы Израиля — חיל האוויר הישראלי Военно воздушные силы Израиля Эмблема ВВС Израиля Годы существования с 1948 года Страна …   Википедия

  • Скульптура в Израиле — Авраам Мельников. Памятник «Рычащий лев» (1928 1934). Скульптура в Израиле представляет собой совокупность скульптурных произведений, созданных в стране начиная с 1906 года – года основания академии искусств …   Википедия

  • Ofeq — Ofeq, also spelled Offek or Ofek (Hebrew: אופק‎, lit. Horizon) is the designation of a series of Israeli reconnaissance satellites first launched in 1988. All Ofeq satellites have been carried on top of Shavit rockets from Palmachim Airbase in… …   Wikipedia

  • Tarzan — is a fictional character, an archetypal feral child raised in the African jungle by apes, who later returns to civilization only to largely reject it and return to the wild as a heroic adventurer. Created by Edgar Rice Burroughs, Tarzan first… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.