דל אמצעים

עני, אביון, חסר כול {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אמצעים חזותיים — אמצעים ויזואליים, דברים שרואים בעין {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעים סבירים — אמצעים נאותים בהתחשב בנסיבות {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעים — כסף, כספים, דרכי מימון, סכום נדרש, מקורות כספיים, משאבים, עושר, הון, שפע, יכולת כלכלי …   אוצר עברית

  • אמצעים שוטפים — נכסים נזילים, רכוש שוטף {{}} …   אוצר עברית

  • העדר אמצעים — חוסר אמצעים, אי יכולת פיננסית {{}} …   אוצר עברית

  • אחז אמצעים — נקט באמצעים, ביצע, פעל, עשה {{}} …   אוצר עברית

  • בעל-אמצעים — עשיר, אמיד, בעל רכוש, חי ברווחה, חי בשפע, שמצבו החומרי טוב {{}} …   אוצר עברית

  • חסר אמצעים — עני, דל, חסר כול {{}} …   אוצר עברית

  • מחוסר אמצעים — עני, אביון, דלפון, נזקק, נצרך {{}} …   אוצר עברית

  • מעוט אמצעים — עני, אביון, דלפון, נזקק, נצרך {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.