דיבוק

אובססיה, קומפולסיה, רעיון טורדני, שיגעון לדבר אחד; רוח רעה, נשמת המת; הדבקה, חיבו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחוז דיבוק — אובססיבי, אחוז טירוף ביחס לנושא, משוגע לדבר {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז-דיבוק — מוקסם, שנשבה בכישוף; מוטרד, מיוסר (עקב דאגות, בעיות וכו ) {{}} …   אוצר עברית

  • הוצאת דיבוק — גירוש שדים {{}} …   אוצר עברית

  • כאחוז דיבוק — כאחוז טירוף, כאחוז אמוק {{}} …   אוצר עברית

  • מוציא דיבוק — מגרש שדים …   אוצר עברית

  • Dybbuk — For other uses, see Dybbuk (disambiguation). In Jewish folklore, a dybbuk (Yiddish: דיבוק, from Hebrew attachment) is a malicious or malevolent[1] possessing spirit believed to be the dislocated soul of a dead person.[2] Dybbuks are said to have… …   Wikipedia

  • Dibbuk — Ein Dibbuk (auch Dybuk oder Dybbuk genannt; Pl. Dibbukim; hebräisch דיבוק = „Anhaftung“) ist nach jüdischem Volksglauben ein oft böser Totengeist, der in den Körper eines Lebenden eintritt und bei diesem irrationales Verhalten bewirkt.… …   Deutsch Wikipedia

  • List of English words of Yiddish origin — For Yiddish words used by English speaking Jews (that are not necessarily English), see Yiddish words used by English speaking Jews. This is a list of English words of Yiddish origin, many of which have entered the English language by way of… …   Wikipedia

  • The Dybbuk (play) — The Dybbuk , or Between Two Worlds (Yid. דער דיבוק אדער צווישן צוויי וועלטן) is a 1914 play by S. Ansky, relating the story of a young bride possessed by a dybbuk mdash; a malicious possessing spirit, believed to be the dislocated soul of a dead… …   Wikipedia

  • Dibbouk — Un dibbouk ou dybbouk (plusieurs graphies existent à partir de l hébreu דיבוק signifiant attachement ) est, dans la mythologie juive et kaballistique de l Europe de l Est, un esprit ou un démon qui habite le corps d un individu auquel il reste… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.