דוח כספי

סקירת הנתונים החשבונאיים, סקירת המצב הכלכלי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דוח כספי — פירוט הנתונים החשבונאיים, סקירת המצב הכלכלי {{}} …   אוצר עברית

  • דוח כספי מקדים — סקירת הנתונים החשבונאיים לפני תום התקופה {{}} …   אוצר עברית

  • דוח כספי שנתי — סקירת הנתונים החשבונאיים במשך שנה {{}} …   אוצר עברית

  • דוח — דין וחשבון, הרצאת עובדות, דיווח רשמי, דיווח על עבירה, קנס, עונש כספי, רפור …   אוצר עברית

  • דוח פרופורמה — דו ח כספי המפרט פעילויות עתידיות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.