דו משמעותיות

אמביוולנטיות, שתי משמעויות מנוגדות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • משמעותיות — {{}}C …   אוצר עברית

  • חוסר משמעותיות — חוסר חשיבות, חוסר ערך …   אוצר עברית

  • אמפיביות — ערפול, דו משמעותיות; היכולת לחיות גם במים וגם ביבש …   אוצר עברית

  • חוסר ערך — חוסר חשיבות, חוסר משמעותיות …   אוצר עברית

  • חריפות — 1 חומרה, רצינות, קפדנות, אקוטיות, קריטיות, משמעותיות, חשיבות, עומ 2 מרות, חדות, עזות, דוקרנות, צריבה, דקירה בלשון, שריפה, בעיר 3 פלפול, שנינות, העמקה, התחכמות, פיקחות, אינטליגנציה, חדות, ממולחות, ראייה לעומ …   אוצר עברית

  • מובהקות — ברירות, בהירות, התבלטות, דיוק, מצוינות, שלמות, חד משמעיות; חשיבות, משמעותיות, עיקריו …   אוצר עברית

  • ניהול לפי חריגים — גישה ניהולית הגורסת שיש לדווח רק על סטיות משמעותיות מתכנון העבודה המקורי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.