דו חודשי

פעמיים בחודש; פעם בחודשיים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חודשי — adj. של חודש, שחוזר כל חודש, קורה כל חוד …   אוצר עברית

  • חופשי חודשי — כרטיס חודשי המאפשר לבעליו לנסוע באופן חופשי בכל קווי האוטובוס {{}} …   אוצר עברית

  • דוח חודשי — סקירה המוגשת מדי חודש, סקירה העוסקת בפעילות חודשית {{}} …   אוצר עברית

  • דין וחשבון חודשי — סקירה המוגשת מדי חודש, סקירה העוסקת בפעילות חודשית {{}} …   אוצר עברית

  • מחזור חודשי — וסת, אורח נשים {{}} …   אוצר עברית

  • שכר חודשי — תשלום שמקבל אדם מדי חודש עבור עבודתו, משכורת חודשית {{}} …   אוצר עברית

  • תלת-חודשי — רבעוני, כל שלושה חודשים, ארבע פעמים בשנה {{}} …   אוצר עברית

  • תקציב חודשי — סכום כסף המוקצב לחודש {{}} …   אוצר עברית

  • תשלום חודשי — תשלום קבוע כל חודש {{}} …   אוצר עברית

  • היריון מתקדם — חודשי היריון אחרונים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.