דגימה

איסוף דוגמאות, דיגום, הבאת דוגמא, דגם, דוגמא, טיפוס כללי, אבטיפו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טעות דגימה — הפער בין תוצאת המבדק לתוצאה האמיתית {{}} …   אוצר עברית

  • נטילת מדגם — דגימה …   אוצר עברית

  • ביופסיה — הוצאת דגימה מרקמה בגוף לצורך בדיקה ואבחון מחלה או סוג גידול (רפואה) …   אוצר עברית

  • ביופסייה — הוצאת דגימה מרקמה בגוף לצורך בדיקה ואבחון מחלה או סוג גידול (רפואה) …   אוצר עברית

  • ביופסיית ליבה — (ברפואה) הוצאת דגימה על ידי הסרת רקמה או חלק מגידול באמצעות מחט גדולה לצורך בדיקה ואבחון {{}} …   אוצר עברית

  • דגום — 1 adj. שנלקח לדגימה, הובא להדגמה, נאסף כדוגמ 2 איסוף דוגמאות, דגימה, הבאת דוגמ …   אוצר עברית

  • דגם — 1 v. הומחש, הוצג, תואר, הובהר, הוסבר, הובא כדוגמ 2 v. לבצע מדגם, לעשות דגימה, לבדוק דוגמאות נבחרו 3 v. להמחיש, להראות, להביא דוגמאות, להציג, לתאר, ללמד, לעשות הדגמה, להבהיר, להסבי 4 v. לקבוע תקן, לקבוע כדגם, לערוך לפי סטנדרד, לעשות סטנדרטיזציה,… …   אוצר עברית

  • דוגמא — הדגמה, דגימה, תבנית, תכנית, תדמית, אבטיפוס, אימום; מופת, סמל, מש …   אוצר עברית

  • דוגמה — הדגמה, דגימה, תבנית, תכנית, תדמית, אבטיפוס, אימום; מופת, סמל, מש …   אוצר עברית

  • דיגום — איסוף דוגמאות, דגימה, הבאת דוגמ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.