דבר אחר

פירוש אחר, ביאור נוסף; בשר חזיר, טריפה, פיגולים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אבל זה כבר סיפור אחר — זה עניין נוסף, זה דבר שלא קשור לקודם {{}} …   אוצר עברית

  • זה כבר סיפור אחר — זה עניין נוסף, זה דבר שלא קשור לקודם {{}} …   אוצר עברית

  • Talmudical Hermeneutics — (Hebrew: approximately, מידות שהתורה נדרשת בהן) refers to the science which defines the rules and methods for the investigation and exact determination of the meaning of the Scriptures, both legal and historical. Since the Halakah, however, is… …   Wikipedia

  • מר — 1 adj. מריר, בעל טעם רע; ממורמר, מרוגז, עצוב, מדוכא, מדוכדך, עגום, עגמומי, נוגה, קודר, ר 2 v. הוחלף, נלקח דבר אחר במקומו, נפרט, נמצא לו תחליף, שונה; הובא בדת אחרת, שונתה דת 3 v. לא לשמוע בקול , לא לציית, לעבור על , לא להקשיב, לסרב, להתריס,… …   אוצר עברית

  • Sifre Zutta — (Hebrew: ספרי זוטא) is a midrash on the Book of Numbers. ( Zur Gesch. der Jüdischen Tradition, ii. 238). Medieval authors mention it under the titles Sifre shel Panim Aḥerim and Wi Yeshalleḥu Ẓuta ; and to distinguish from it the Sifre, Or Zarua… …   Wikipedia

  • נעול על- — רוצה רק דבר אחד ואינו מוכן לשמוע שום דבר אחר {{}} …   אוצר עברית

  • בחור טוב — בחור נחמד וסתמי (נאמר בד כ כשאין שום דבר אחר להגיד) ; גבר עם לב זהב {{}} …   אוצר עברית

  • בחורה טובה — בחורה נחמדה וסתמית (נאמר בד כ כשאין שום דבר אחר להגיד) ; אשת חיל {{}} …   אוצר עברית

  • קדם — 1 v. התקבל, בורך לשלום, יצאו לקראתו, פגשו אותו; ננקטו אמצעים לקראתו; הועלה בדרגה, קיבל קידום; זורז, חוזק, הוגבר, קיבל עידוד, נדחף קדימה; עשו לו קידום מכירו 2 v. לבוא מוקדם, להשכים, לבוא לפני המועד; להיות קודם, להיות ראשון, להיות לפני , לקדום;… …   אוצר עברית

  • חלף — 1 prep. במקום, בתמורה, תמורת , בשביל , בתמורה, כתחליף, בע 2 v. להמיר, להחליף, לתת דבר תמורת דבר, לעשות החלפות ; להשתנות, לבוא במקום; לבוא לסירוגי 3 v. להמיר, לשנות; לבוא במקום, למלא מקום, לשמש תחליף; לתת דבר תמורת דבר, להתחל 4 v. לעבור, להיגמר,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.