דבוק

1 adj. צמוד, מצורף, מחובר, מודבק, בא ביחד; מרוח בדבק; נאמן, חסיד, מסור, כרוך, לויאל
2 אובססיה, קומפולסיה, רעיון טורדני, שיגעון לדבר אחד; רוח רעה, נשמת המת; הדבקה, חיבו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דבוק אליו — צמוד אליו, נמצא אתו כל הזמן {{}} …   אוצר עברית

  • דבוק לתחת של- — לא זז ממנו מטר, כל הזמן מנג ס לו, נודניק, קרצייה {{}} …   אוצר עברית

  • שק — 1 v. הורד למים לראשונה (כלי שיט) , הוטבל לראשונה, הוטל למים להפלגת בכורה, הוש 2 v. להוריד ספינה לראשונה למים, להטביל לראשונה, לזרוק למים להפלגת בכורה, להשי 3 v. להתיז מים, לפזר מים, לתת מים, להרוות את האדמה, להזרים מים, להשתמש בממטרות, לבצע השקיה …   אוצר עברית

  • אחוז — 1 adj. מוחזק, תפוס, לכוד, אוחזים בו; תקוף, מוכה, הלום; מחובר, מרותק, דבוק, צמו 2 חלק, מאית, כמות מסוימת, מספר מסוים, פרוסנט, פרוצנט, % …   אוצר עברית

  • הדבקות — 1 הינגעות, קבלת מחלה, הפיכת בריא לחולה ע י מגע; התחברות, היצמדות, הליכה אחרי, הימשכו 2 היצמדות, היות דבוק, היות מוצמד בדבק; אדיקות, דביקות; נאמנות, אימון, לויאליו …   אוצר עברית

  • הידבקות — 1 הינגעות, קבלת מחלה, הפיכת בריא לחולה ע י מגע; התחברות, היצמדות, הליכה אחרי, הימשכו 2 היצמדות, היות דבוק, היות מוצמד בדבק; אדיקות, דביקות; נאמנות, אימון, לויאליו …   אוצר עברית

  • מהודק — adj. מחובר, צמוד, דבוק, קשור, מתו …   אוצר עברית

  • מודבק — adj. דבוק, מחובר, מוצמד, מאוחה, מרותך, מולחם, צמוד, תקוע, קבו …   אוצר עברית

  • מלוכד — adj. מחובר, מוצמד, מהודק, מודבק, מאוחד, מאוגד, מאוחה, משולב, מקובץ, מרותך, מולחם, דבוק, הדוק, צרור, אסו …   אוצר עברית

  • מעוגן — adj. קשור ע י עוגן, מובא לעגינה, עומד במעגן; אחוז, דבוק, מחוזק, מבוסס, צמוד, קבוע, מיוצב, נתמך, מקבל סימוכי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.