אונ'

אוניברסיטה, אקדמיה, קולג', מכללה, סמינר, קמפוס, מוסד אקדמי, מוסד אוניברסיטאי, מוסד להשכלה גבוהה, מוסד המעניק תארים גבוהים, בית-ספר גבוה, מכון עליון למדעים, טכניו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • POLAND — POLAND, republic in E. Central Europe; the kingdom of Poland and the grand duchy of Lithuania united formally (Poland Lithuania) in 1569. This article is arranged according to the following outline: the early settlements jewish legal status… …   Encyclopedia of Judaism

  • Еврейский (идиш) — אינ דאָרפ אפנ דאכ פונ דער שטאל האָט זיכ דער בּושעל אױסגעבּױט זײַנ נעסט. א גאנצנ טאָג האלט ער אינ אײנ בּרענגענ פאר זײַנע בּושלעכלעכ זשוקעס אונ זשאבּעס. די קלײנע בּושלעכלעכ זײַנענ גרױסע פרעסערס. דארפ דער בּושעל פונ בּאגינענ בּיזנ אָװנט אפ דער לאָנקע, אפנ פעלד כאפּנ… …   Определитель языков мира по письменностям

  • אונתי — 1 adj. בעל אונות; מחולק לאונות; בצורת אונ 2 {{}}C …   אוצר עברית

  • האלצות — היות נאלץ, מחוייבות, היות מוכרח, היות אנוס, היות כפוי; הכרחה, אילוץ, הכרח, כפייה, אונ …   אוצר עברית

  • היאלצות — היות נאלץ, מחוייבות, היות מוכרח, היות אנוס, היות כפוי; הכרחה, אילוץ, הכרח, כפייה, אונ …   אוצר עברית

  • כבילות — היות כבול, היות מוגבל, מוגבלות, ריתוק, תחימה, צמצום, איסור, מחויבות, הכרח, אונ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.