אומץ

חוזק, כוח, עוז, עצמה, און, גבורה, תעוזה, העזה, נועזות, ביטחון, יכולת, תוק

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אומץ-לב — גבורה, תעוזה, הרהבת עוז {{}} …   אוצר עברית

  • אומץ רוח — גבורה, תעוזה, הרהבת עוז {{}} …   אוצר עברית

  • אומץ-לב ציבורי — נכונות מצדו של נושא משרה ציבורית לקחת אחריות {{}} …   אוצר עברית

  • אזר אומץ — תפס אומץ, גילה תעוזה {{}} …   אוצר עברית

  • דרגת אומץ — כינוי צבאי לדרגת הטר ש המעליבה שנדרש אומץ כדי ללכת אתה ברחוב... {{}} …   אוצר עברית

  • הפגין אומץ-לב — התנהג בצורה אמיצה, רב אומץ {{}} …   אוצר עברית

  • הפיח בו אומץ — גרם לו להפגין אומץ לב, השרה עליו עוז רוח {{}} …   אוצר עברית

  • מבחן אומץ — מבחן המלמד על מידת התעוזה של אדם, מבחן קבלה לארגון הדורש אומץ לב {{}} …   אוצר עברית

  • גילה אומץ-לב — הפגין עוז רוח {{}} …   אוצר עברית

  • גילוי אומץ-לב — הפגנת עוז רוח {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.