אומלל

מסכן, מר-נפש, שרוי בצרה, שרוי במצוקה, סובל, מדוכא, קשה-יום, חסר-כל, עלוב, אביון, עני, ד

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לבו רע עליו — אומלל, קודר, מדוכדך {{}} …   אוצר עברית

  • מיסכן — אומלל, עלוב, מר נפש, מדוכא, מדוכדך, בצרה, במצוקה, קשה יום, חסר כל, עני, דל, רש, אביו …   אוצר עברית

  • מסכן — אומלל, עלוב, מר נפש, מדוכא, מדוכדך, בצרה, במצוקה, קשה יום, חסר כל, עני, דל, רש, אביו …   אוצר עברית

  • נפש פגועה — אומלל, מיוסר, לב שבור, הונחתה עליו מהלומה {{}} …   אוצר עברית

  • אמלל — 1 v. להפוך לאומלל, לגרום לאומללות, לגרום למסכנות, למרר את החיים, לייסר, להציק, לגרום סב 2 v. נעשה אומלל, הפך למסכן, הפך למר נפש, איבד את אושרו, באו עליו צרות וייסורי 3 v. נעשה אומלל, הפך למסכן, מיררו את חייו, יוסר, הציקו לו, נגרם לו סבל, נגרמה לו …   אוצר עברית

  • אבוד — 1 adj. הלך לאיבוד, נעלם, חסר, איננו, נעדר; נואש, נבוך, מבולבל, תועה, אומלל; חסר תקנה, חסר סיכו 2 אבדן, הפסד, בזבוז; קיפוח, כילוי; השמדה, הרס; הידלדלות, התמעטות; גרימת אבדן, אי שמיר …   אוצר עברית

  • אביון — עני, דל, רש, חסר כל, קבצן, דלפון, נזקק, נצרך, מי שירד מנכסיו; מסכן, אומלל, קשה יום, עלו …   אוצר עברית

  • אובד — תועה, נידח, אבוד, נטוש; נעלם, חסר, נעדר, איננו; אומלל, חסר ישע, נבוך, מבולבל, נואש, מר נפ …   אוצר עברית

  • ביש-גדא — ביש מזל, מסכן, אומלל, עלוב {{}} …   אוצר עברית

  • ביש-מזל — ביש גדא, מסכן, אומלל, עלוב {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.