אומה

עם, לאום, גוי, כלל האנשים בעלי מוצא ועבר משותפים, אנשים בעלי מורשת אחת, מדינה, אר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אול — אומה ולשו …   אוצר עברית

  • מדינת רווחה — אומה הדואגת לנוחות חייהם של תושביה {{}} …   אוצר עברית

  • אדמה — קרקע, עפר הארץ, יבשה; אחוזה, חלקה, חבל ארץ, שטח, מגרש; ארץ, מדינה, אומה; כדור הארץ, עול …   אוצר עברית

  • אנש — 1 v. לייחס תכונות אנושיות למי שאינו אדם, לתת אופי אנושי, לגלם צורת אנוש, להפוך לאנוש 2 בני אדם, גברים נשים וטף, בני אנוש, אוכלוסייה, עם, אומה, תושבים, אזרחים, המון, ציבור, קה …   אוצר עברית

  • גוי — 1 n. נוכרי, זר, לא יהודי, ערל, בן עם אחר, כופר, עובד כוכבים ומזלו 2 אומה, עם, לאו …   אוצר עברית

  • גזע — 1 v. להצמיח גזע, להכות שורש, להשריש, להיתקע, להינעץ, להתערות, להתבסס, להיטמע, להתמז 2 גוף האילן, גבעול מעובה, עמוד נושא ענפים, קנה ע 3 עם, אומה, שבט, מין, זן, סוג, מוצא, בית אב, קבוצת מוצ …   אוצר עברית

  • השמדת עם — השמדת אומה שלמה, רצח עם, שואה {{}} …   אוצר עברית

  • לאום — עם, אומה, קבוצת מוצא משותפת, קיבוץ בני אדם בעלי גורל משות …   אוצר עברית

  • מעצמה — בעל עצמה, רב כוח, רב השפעה, בעל סמכות, גוף שולט, אומה אדירה, מדינה גדולה, אימפרי …   אוצר עברית

  • עם — 1 prep. ביחד, יחד, בצוותא, בכפיפה אחת, בצירוף; ליד, על יד, סמוך ל , קרוב, לצד, בלווית; אצל, ברשות, דרך, באמצעות, בעזרת; בזמן, בשעת, בו זמנית, בתיאו 2 v. נעשה עמום, הוכהה, הוקדר, הואפל, עורפל, הוחוור, הורדה צלילותו, הועב, טושטש, הוחל 3 אומה, לאום …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.