אומד

{{}}C

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אומד דעתו — הערכה לגבי רצונו, השערה לגבי כוונתו {{}} …   אוצר עברית

  • אומדן — אומד, הערכה, השערה, שומה, אומדנא, אומדנות, חישוב מקורב, קביעה משוערת, תחשיב, הנח …   אוצר עברית

  • אומדנא — אומד, הערכה, השערה, שומה, אומדנא, אומדנות, חישוב מקורב, קביעה משוערת, תחשיב, הנח …   אוצר עברית

  • אומדנות — אומד, הערכה, השערה, שומה, אומדנא, אומדנות, חישוב מקורב, קביעה משוערת, תחשיב, הנח …   אוצר עברית

  • אבלואציה — הערכה, קביעת ערך, קביעת שווי, אמידה, אומד …   אוצר עברית

  • אבלואצייה — הערכה, קביעת ערך, קביעת שווי, אמידה, אומד …   אוצר עברית

  • מנחש — מנבא, נביא, משמיע דברי נבואה, מגיד עתידות, אומר ניחושים, חוזה, צופה מראש, משער, מעריך, אומד, מתנב …   אוצר עברית

  • מעריך — 1 n. שמאי, אומד, יועץ לענייני הערכת רכוש, מוסמך להערכת סחורו 2 מספר המציין כמה פעמים יש להעלות בחזקה מספר מסוי …   אוצר עברית

  • נחושי — adj. מתבצע ע י ניחוש, לא מדויק, שמהווה השערה, שבגדר אומד …   אוצר עברית

  • ניחושי — adj. מתבצע ע י ניחוש, לא מדויק, שמהווה השערה, שבגדר אומד …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.