ברירה

1 בחירה, סלקציה, בדיקה, מיון, פעולת הבור
2 חלופה, בחירה, אפשרות חליפית, אלטרנטיבה, אופציה, אפשרות בחיר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בלית ברירה — כשאין ברירה אחרת, באין מוצא, מחוסר ברירה {{}} …   אוצר עברית

  • באין ברירה — כשאין ברירה אחרת, באין מוצא {{}} …   אוצר עברית

  • אין ברירה — אין אפשרות אחרת, הכרחי, מחויב המציאות {{}} …   אוצר עברית

  • אין לו ברירה — ss{{}} …   אוצר עברית

  • אין לו ברירה אחרת — זו אפשרותו היחידה {{}} …   אוצר עברית

  • יש ברירה — יש אפשרות אחרת, יש אלטרנטיבה, אפשר גם אחרת {{}} …   אוצר עברית

  • לא היתה לו ברירה — היה חייב, לא יכול היה לעשות כלום כדי לשנות את המצב {{}} …   אוצר עברית

  • מילת ברירה — מילה הבאה להבדיל בין דברים שיש לבחור ביניהם ( או ) {{}} …   אוצר עברית

  • מלווה ברירה — הלוואה כספית מהציבור למדינה המושבת בתוספת הצמדה שאת טיבה בוחר האזרח מבין כמה חלופות {{}} …   אוצר עברית

  • מלחמת אין ברירה — מלחמה הכרחית על קיום, מלחמת הישרדות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.