בר מחיקה

מחיק, שניתן למוחקו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מחיקה — ביטול, מחייה, הפסקת קיום, העלמה, סילוק, השמדה, כליה, אבדו …   אוצר עברית

  • טישטוש — מחיקה, עמימות, ערפול, קהות, אי בהירות, הלם, בלבול, מבוכה; העלמה, חיפוי; היחלשות, התערפלו …   אוצר עברית

  • טשטוש — מחיקה, עמימות, ערפול, קיהות, אי בהירות, הלם, בלבול, מבוכה; העלמה, חיפוי; היחלשות, התערפלו …   אוצר עברית

  • אבטחת נתונים — הגנה על נתונים מפני משתמשים לא מורשים, אמצעים למניעת מחיקה או הכנסת שינויים לנתונים {{}} …   אוצר עברית

  • גרט — 1 v. להיעשות גרוטאה, להיות מושלך, להיזרק, להיעשות פסולת, לצאת מכלל שימוש, להיות לשבר כל 2 v. לעשות לגרוטאה, להשליך, להיפטר, לזרוק, להפוך לפסולת, להוציא מכלל שימו 3 השלכה, חוסר עניין, מחיקה, מחיקת נכס מחשבו …   אוצר עברית

  • השמטה — שמיטה, דילוג, ויתור, החסרה, מחיקה, חיסול, סילוק, ביעור, הסרה, הפלה, עזיבה, השארה, נטיש …   אוצר עברית

  • וירוס — נגיף, חלקיק מיקרוסקופי המורכב מחומצות גרעין, גורם מחלה; תכנית השחתה במחשבים, תכנית לשיבוש או מחיקה של קבצי …   אוצר עברית

  • ורוס — נגיף, חלקיק מיקרוסקופי המורכב מחומצות גרעין, גורם מחלה; תכנית השחתה במחשבים, תכנית לשיבוש או מחיקה של קבצי …   אוצר עברית

  • טיפקס — n. מחיקון, נוזל מחיקה לבן, נוזל לטשטוש חומר כתוב או מודפס על נייר לשם תיקונו או כתיבתו שני …   אוצר עברית

  • מחיה — 1 אמצעי קיום, אפשרות חיים, פרנסה, משכורת, שכר, עבודה, מקור פרנסה, חיים, קיום, מזון, אוכ 2 ביטול, מחיקה, הפסקת קיום, העלמה, סילוק, כיליון, השמדה, כליה, אבדון, תום; ניגוב, קינו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.