בעדו

prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טען בעדו — סנגר עליו, טען להגנתו, לימד עליו זכות {{}} …   אוצר עברית

  • מדבר בעדו — משוחח בגוף ראשון, מדבר בלשון אני {{}} …   אוצר עברית

  • סכל — 1 v. להתבונן, להביט, להשקיף, לראות, לעמוד על המשמר, לצפות, להשגיח, להפנות עיניים, לשים לב, לתת הדעת, להעיף מבט, להעיף עין, לשים עין, להציץ, לעיין, לבחון, לחפ 2 v. למנוע, להניא, לעכב, לעצור בעד, לא לאפשר, לבטל, להפר, להכשיל, להפיל, לשים לאל,… …   אוצר עברית

  • רש — 1 adj. עני, אביון, דל, קבצן, חסר כל, מחזר על הפתחים, עלוב, מסכן, אומלל, נקלה, מר נפ 2 v. לקבל בירושה, לנחול, לקבל רכוש, לקבל לזכותו, לקבל בעלות; לכבוש, לתפוס, להעביר לרשות 3 v. לתת הרשאה, לתת רשות, להתיר, לאפשר, לאשר, לתת, להסכים, להניח, לתת… …   אוצר עברית

  • ממן — 1 v. לקבל מימון, להיות משולם, להיתמך כלכלית, להיות ממומן, לקבל גיבוי כלכלי, לקבל כס 2 v. לשלם, לתת מימון, לתמוך כלכלית, לתת כסף, להשקיע כספים, לתת גיבוי כלכלי, להקצות כספי 3 v. קיבל מימון, שולם בעדו, נתמך כלכלית, הושקעו בו כספים, זכה לגיבוי כלכלי …   אוצר עברית

  • נא — 1 adj. צלוי למחצה, מבושל למחצה, עשוי למחצה, עשוי חלקית, לא לגמרי מבוש 2 interj. אנא, בבקשה, בטובך, הואל בטובך, בי, אבק 3 interj. הבה, בוא, קום, קדימה, מה 4 v. למנוע, לעכב, לעצור, לייעץ לא לעשות, להרתיע מ , להטות לבו מ , להרחיק; לבטל, להכשיל, להפ… …   אוצר עברית

  • נבחר — מעולה, מובחר, הטוב ביותר; שנברר, שנופה; שבחרו בו, שזכה בבחירות, שהצביעו בעדו, המיוע …   אוצר עברית

  • ניבחר — מעולה, מובחר, הטוב ביותר; שנברר, שנופה; שבחרו בו, שזכה בבחירות, שהצביעו בעדו, המיוע …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.