אוגר

1 n. אספן, אוגר, אוסף דברים (בתור תחביב, לשעת חירום) ; מילונאי, מחבר אגרון, מחבר לקסיקו
2 {{}}C
3 יונק ממשפחת העכבריים הצובר מזון בכיסי לחיי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אוגר אריתמטי — רגיסטר שייעודו אחסון נתונים חשבוניים להגברת קצב ביצוע הפעולות האריתמטיות במחשב {{}} …   אוצר עברית

  • אוגר בסיס — הרגיסטר המאחסן את כתובת תחילת התכנית {{}} …   אוצר עברית

  • אוגר פירורים — מגש מיוחד לחיתוך לחם שפירורי הלחם נשמרים בו ואינם מתפזרים {{}} …   אוצר עברית

  • חסכן — אוגר, צובר, מצמצם, מקמץ, אינו בזבז …   אוצר עברית

  • רגיסטר — אוגר, מקום בזיכרון או ביע מ המיועד לתפקיד מוגדר (מחשבים) ; פנקס לרישום, רשימה, מונה, מתקן חישוב; משלב, קבוצת צלילים; סגנון הבעה (לשון) …   אוצר עברית

  • Hoarding — is the storing of food or other goods or money. Hoarding of food is a natural behaviour in certain species of animals. occurs in two forms:*Larder hoarding, the collection of large amounts of food in a single place (a larder), which usually also… …   Wikipedia

  • אגרן — n. אספן, אוגר, אוסף דברים (בתור תחביב, לשעת חירום) …   אוצר עברית

  • חסכני — adj. אוגר, צובר, מצמצם, מקמץ; שמקורו בחיסכו …   אוצר עברית

  • מדמיע — adj. של הדמעות, אוגר דמעות; גורם הדמעה, יוצר דמעות, מעורר הזלת דמעו …   אוצר עברית

  • מצבר — סוללה, בטרייה, מקור חשמל; צובר אנרגיה, אוגר חשמל, אקומולטו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.