ביניהן

adv. בתווך, באמצע, בתוך, בקרב, לא בקצה, מזה ומזה, זה וז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אבנון — סוג של דג מועט מינים ממשפחת האבנוניים הדומה בצבעו ובצורתו לאבנים ביניהן הוא שוכ …   אוצר עברית

  • או-או — הצגת שתי אופציות שיש לבחור ביניהן {{}} …   אוצר עברית

  • איחוד דוחות — מיזוג דוחות כספיים של חברות שיש ביניהן קשר {{}} …   אוצר עברית

  • איחוד מוניטארי — הסכם בין מדינות לשמירה על שער חליפין קבוע ביניהן, איחוד מטבע {{}} …   אוצר עברית

  • איחוד מוניטרי — הסכם בין מדינות לשמירה על שער חליפין קבוע ביניהן, איחוד מטבע {{}} …   אוצר עברית

  • איחוד מטבע — הסכם בין מדינות לשמירה על שער חליפין קבוע ביניהן, איחוד מוניטרי {{}} …   אוצר עברית

  • איחוד מכסים — מדינות הסוחרות ביניהן באופן חופשי ויש בהן אותן תקנות מכס על סחר מחוץ להן {{}} …   אוצר עברית

  • ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח — ארגון בן 20 מדינות חברות העוסק בפיתוח כלכלי של אותן מדינות וביחסים ביניהן {{}} …   אוצר עברית

  • בסיס נתונים טבלאי — מאגר בו הנתונים מאורגנים בטבלאות ביניהן מוגדרים קשרים שונים {{}} …   אוצר עברית

  • האיחוד המוניטארי האירופאי — הסכם בין מדינות אירופה לשמירה על שער חליפין קבוע ביניהן {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.