בינו

prep. בתווך, באמצע, בתוך, בקרב, לא בקצה, מזה ומזה, זה וז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בינו לבין עצמו — ביחידות, לחוד, בהיותו לבד, בהיותו עם עצמו בלבד {{}} …   אוצר עברית

  • בינו לבינה — במעמד שניהם, כשאין עוד מישהו, בארבע עיניים {{}} …   אוצר עברית

  • כך שלא ניתן להבדיל בינו לבין- — דומה מאוד, זהה, אותו דבר, היינו הך {{}} …   אוצר עברית

  • כפשע בינו ובין המוות — חייו תלויים לו מנגד, תלוי על בלימה {{}} …   אוצר עברית

  • נפלו דברים בינו לבין- — נפל ביניהם ריב, התווכחו, התנצחו, נאבקו {{}} …   אוצר עברית

  • שוו — 1 v. להיות דומה, להיות שווה, להיות שקול כנגד , להידמות, להיות מקביל, להיות שווה ער 2 v. לערוך השוואה, להעמיד זה מול זה, למצוא את הדומה והשונה, לעמת, לערוך הקבלה; לעשות לשווה, ליצור אחידות, לראות כשווה ערך, להשיג שוויו 3 v. לתת, להקנות, להעניק,… …   אוצר עברית

  • משל — 1 v. הושווה, דומה, שימש כנמשל, היה משול ל , מצאו הקבלה בינו לבין , גילו דמיון בינו לבין 2 v. לדמות, להשוות, למצוא הקבלה, למצוא קווי דמיון, להשתמש בדימוי; לחבר משלים, לדבר במשלי 3 v. להידמות, לדמות, להיות שקול כנגד , להיות דומה ל , להיות משול ל ,… …   אוצר עברית

  • פיס — 1 v. לגרום לפיוס, לשכך רוגז, להשכיח כעס, לבקש סליחה, לבקש מחילה, להביע חרטה, לשדל בטוב, לרצות, להרגיע, להרגיע את הרוחות, להשלים, להשכין שלום, לפשר, לשבור את הקרח, לגרום לחידוש קשרים, לפצות; לנחם, לעוד 2 v. עשה שלום, השלים, הפסיק לכעוס, פג כעסו,… …   אוצר עברית

  • פרד — 1 v. גרמו להפרדתו, הורחק, נותק, מנעו מגע בינו לבין , הובדל, לא עורבב, הוצא, בודד, שמו חיץ בינו לבין , הושם במקום אחר, הושם בבידוד; נקרע, נתלש; פולג, פורק, חולק, פוצ 2 v. לגרום לפירוד, להפריד, לפורר, לפרק, לנתק, להבדיל, לפרוט, לחלק למרכיביו, לחלק… …   אוצר עברית

  • פשק — 1 v. להיות בפישוק, להיפתח לרווחה, להתרחב, להיפער, להגדיל הרווח בינו לבין , להתרוו 2 v. לעשות פישוק, לפתוח לרווחה, להרחיב, לפעור, להגדיל הרווח בין , לרווח, לפתוח רגליי 3 v. לפשוק, לעשות פישוק, לפתוח לרווחה, להרחיב, לפעור, להגדיל הרווח, לרווח,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.