בין

1 prep. בתווך, באמצע, בתוך, בקרב, לא בקצה, מזה ומזה, זה וז
2 {{}}C

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בין אם- — גם אם כך וגם אם כך {{}} …   אוצר עברית

  • בין כך — ממילא, מכל מקום, בכל מקרה {{}} …   אוצר עברית

  • בין הפטיש לסדן — בין המצרים, קונפליקט בין שתי ברירות קשות {{}} …   אוצר עברית

  • בין מנחה למעריב — בין אחה צ לערב, רווח הזמן הקצר בין שתי תפילת מנחה למעריב {{}} …   אוצר עברית

  • בין אדם לחברו — בין אדם לאדם {{}} …   אוצר עברית

  • בין אדם למקום — בין אדם לאלוהיו {{}} …   אוצר עברית

  • בין השאר — בין יתר הדברים, אגב עניינים אחרים {{}} …   אוצר עברית

  • בין השמשות — בין הערביים, דמדומים, הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים {{}} …   אוצר עברית

  • בין חברים — בין ידידים, באווירה חברית {{}} …   אוצר עברית

  • בין כתליו — בין קירותיו, בתוכו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.