אוביטר

{{}}C

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אוביטר דיקטום — אמרת אגב, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • אמרת אגב — אוביטר דיקטום, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • הערת אגב — אוביטר דיקטום, חלק מפסק הדין שלא דן במישרין בסוגיה שהובאה בפני בית המשפט; בין השיטין, אמירה שאינה במרכז השיחה אלא בשוליה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.