אובדן

איבוד, היעלמות, הליכה ללא שוב; אבדה, חוסר, נזק, קלקול, הפסד, כישלון, מפלה; חורבן, כליה, הר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • איבוד — אובדן, הפסד, בזבוז; קיפוח, כילוי; השמדה, הרס; הידלדלות, התמעטות; גרימת אובדן, אי שמיר …   אוצר עברית

  • נעילת גלגלים — אובדן שליטה על גלגלי הרכב הקדמיים כתוצאה מבלימת חירום {{}} …   אוצר עברית

  • אזילה — אפיסה, היגמרות, היפסקות, הידלדלות, התרוקנות, התמעטות, אובדן, התכלות, מיצוי, התבזבזו …   אוצר עברית

  • אפזייה — פגיעה מוחית, שכחת הלשון, אובדן היכולת או פגיעה ביכולת להשתמש במילים או להבינ …   אוצר עברית

  • החרבה — הריסה, הרס, אבדון, אובדן, השחתה, השמדה, חורבן, ניתוץ, ריצו …   אוצר עברית

  • הימחות — היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק; הרס, הריסה, אובדן, אבדון, השמד …   אוצר עברית

  • המחות — היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק; הרס, הריסה, אובדן, אבדון, השמד …   אוצר עברית

  • שיכור כלוט — שיכור עד כדי אובדן חושים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.