ביטוי

מבע, הבעה, ארשת, סבר-פנים, ניסוח, התבטאות, הגייה; ניב, צירוף מילים, משפט, מימר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ביטוי אלגברי — ביטוי המכיל מספרים המסומנים באותיות, צירוף של מספרים אלגבריים הקשורים ביניהם בפעולות מתמטיות {{}} …   אוצר עברית

  • ביטוי-סלנג — ביטוי הלקוח משפת הרחוב היומיומית {{}} …   אוצר עברית

  • ביטוי שגור — קלישאה, ביטוי שרגילים להשתמש בו {{}} …   אוצר עברית

  • ביטוי אריתמטי — פסוק בעל משמעות במתמטיקה המורכב מספרות ומאופרטורים חשבוניים {{}} …   אוצר עברית

  • ביטוי חשבוני — פסוק בעל משמעות במתמטיקה המורכב מספרות ומאופרטורים חשבוניים {{}} …   אוצר עברית

  • ביטוי מקובל — צירוף מילים שגור {{}} …   אוצר עברית

  • בא לידי ביטוי — הובע, השתקף , קיבל ביטוי {{}} …   אוצר עברית

  • ניתן ביטוי — הובע, השתקף, בוטא; סופק כלי ביטוי, התאפשרה התבטאות {{}} …   אוצר עברית

  • נתן ביטוי — הביע, שיקף, ביטא; שימש כלי ביטוי, אפשר התבטאות {{}} …   אוצר עברית

  • כושר ביטוי — יכולת הבעה, יכולת לבטא דברים באופן ברור ומובןV …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.