ביח

בית-חולים, מקום מרפא לחולים, מקום אשפוז, מבנה לטיפול בחולי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ביח שיקומי — בי ח בו משיבים פצועים לאיתנם {{}} …   אוצר עברית

  • בית-יציקה — ביח ר להתכה לצרכי תעשייה {{}} …   אוצר עברית

  • בית-חולים שדה — מרפאה מאולתרת המוקמת בשטח בזמן לחימה, ביח ש {{}} …   אוצר עברית

  • כפי — prep. כמו, בדומה, בהתאם, על פי, ביח …   אוצר עברית

  • צוותי — adj. של צוות, של התארגנות בצוות, קבוצתי; שיתופי, של שיתוף פעולה, משותף, של עשייה ביח …   אוצר עברית

  • צותי — adj. של צוות, של התארגנות בצוות, קבוצתי; שיתופי, של שיתוף פעולה, משותף, של עשייה ביח …   אוצר עברית

  • ציוותי — adj. של צוות, של התארגנות בצוות, קבוצתי; שיתופי, של שיתוף פעולה, משותף, של עשייה ביח …   אוצר עברית

  • ציותי — adj. של צוות, של התארגנות בצוות, קבוצתי; שיתופי, של שיתוף פעולה, משותף, של עשייה ביח …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.