בטוחות סחירות

ניירות ערך שניתן בנקל להעבירם לידי אחר או להמירם למזומנים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בטוחות בלתי סחירות — ניירות ערך שלא ניתן בנקל להעבירם לידי אחר או להמירם למזומנים {{}} …   אוצר עברית

  • בטוחות לא סחירות — ניירות ערך שלא ניתן בנקל להעבירם לידי אחר או להמירם למזומנים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.