אדמיניסטרטיבי

adj. ניהולי, מנהלתי, מנהלי, אמרכלי, מנגנוני, ארגוני, ביצועי, פקידות

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן לא אדמיניסטרטיבי — באופן שאינו הולם את המנגנון הניהולי …   אוצר עברית

  • מנהל אדמיניסטרטיבי — מי שאחראי על הארגון והניהול הטכני {{}} …   אוצר עברית

  • אמט — 1 {{}}C 2 גוף אדמיניסטרטיבי בדנמר …   אוצר עברית

  • אמרכלי — adj. של אמרכלות, אדמיניסטרטיבי, מנהלי, מנהלני, ארגוני, ביצוע …   אוצר עברית

  • לוריין — n. חבל לוריין, אזור אדמיניסטרטיבי גדול במרכז צרפ …   אוצר עברית

  • מינהלי — adj. אדמיניסטרטיבי, מנהלתי, אמרכלי, פקידותי, ביצועי, ניהול …   אוצר עברית

  • מינהלתי — adj. אדמיניסטרטיבי, מנהלתי, אמרכלי, פקידותי, ביצועי, ניהול …   אוצר עברית

  • מנגנוני — adj. שמקורו במנגנון, השייך למנגנון, של מנגנון, אדמיניסטרטיבי, ארגוני, תפקוד …   אוצר עברית

  • מנהלי — adj. אדמיניסטרטיבי, מנהלתי, אמרכלי, פקידותי, ביצועי, ניהול …   אוצר עברית

  • מנהלתי — adj. אדמיניסטרטיבי, מנהלתי, אמרכלי, פקידותי, ביצועי, ניהול …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.