בא תחתיו


בא תחתיו
החליף אותו, תפס את מקומו, נכנס לנעליו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תחתיו — prep. למטה, נמוך מ , לרגלי ;פחות מ , תת , כפוף ל , נתון למרות ; במקום, תמורת; בגלל, יען, כ …   אוצר עברית

  • קרס תחתיו — התמוטט, צנח תחתיו, התעלף ונפל {{}} …   אוצר עברית

  • חתר תחתיו — ניסה להפילו על מנת לבוא במקומו, ניסה לערער את מעמדו {{}} …   אוצר עברית

  • תל — 1 v. לדחות לזמן בלתי ידוע, להשאיר תלוי ועומד, להפסיק זמנית, לעכב, לתלות באוויר, להשהות, לא לקבוע סופית, לא להכריע, להשאיר בחזקת ספ 2 v. להיות תלוי, להיקשר באוויר, להיתפס על וו, להיקשר לחבל, להיות מושם על קולב, להיות מושם לייבוש, להיתפס בחלקו… …   אוצר עברית

  • קרס — 1 v. להתמוטט, ליפול, לצנוח, לכרוע תחתיו, להתקפל תחתיו, להתערער, להתפרק, להיחרב, להיהרס, להיחלש, לאבד יציבות, להתנודד, להזדעז 2 וו, אנקול, חוד, מסמר כפוף, קולב, קצה החכ …   אוצר עברית

  • הקרינה לו קרניים — בגדה בבעלה, זנתה תחתיו, נאפה {{}} …   אוצר עברית

  • התמוטט כבניין קלפים — קרס, צנח תחתיו, נהרס כליל {{}} …   אוצר עברית

  • התמוטט כבניין של קלפים — קרס, צנח תחתיו, נהרס כליל {{}} …   אוצר עברית

  • ממוטט — adj. שהתמוטט, שמוטטו אותו, שקרס תחתיו, שאיבד את עולמו; תשוש, מותש, חלוש, עייף, לאה, הרוס, סחוט, גמור, מעולף, חסר כוח, רפה, שתשו כוחותי …   אוצר עברית

  • ערער — 1 v. לגרום לערעור, להוציא משיווי משקל, לזעזע, למוטט, להרוס, לחתור תחת , לפגוע ביציבות, לפגוע, לשבש, לרופף, להחליש, להפיל, לגרום לקריסה, לשחוק; להוציא מהדעת, לפגוע נפשית, להטריף, לשגע, לגרום אי שפיו 2 v. להגיש ערעור, לפנות לערכאה גבוהה כדי לשנות… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.