בא על שכרו


בא על שכרו
קיבל את גמולו, קיבל את המגיע לו {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • יצא שכרו בהפסדו — הנזק גדול מהרווח, ההפסד מרובה מהשכר {{}} …   אוצר עברית

  • קיפח את שכרו — שילם לו משכורת נמוכה מדי, ניצל אותו, עשקו {{}} …   אוצר עברית

  • זריז ונשכר — מי שפועל מהר בא על שכרו, הזריזות משתלמת {{}} …   אוצר עברית

  • סביאה — שתייה מרובה, שתייה לשוכרה, שכרו …   אוצר עברית

  • צלל — 1 v. להתפכח, להקיץ משיכרון; להיעשות מיושב בדעתו, להרצין, לחזור למציאות, להיעשות צלו 2 v. לעשות לצלול, לעשות למפוכח, להחזיר למציאות, להוציא ממצב של שכרו 3 v. לשחות מתחת למים; לשקוע, לרדת, ליפול, להנמיך, לגלוש, להתדרדר; לזנק לתוך; להתעמק, לחדו 4… …   אוצר עברית

  • שבר את מטה לחמו — קיפח את פרנסתו, גזל את שכרו, פיטר אותו מן העבודה, העבירו מתפקידו, השעה אותו {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.