תיעוב


תיעוב
מיאוס, גועל, סלידה, דחייה, שנאה, בחילה, שאט-נפ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעורר תיעוב — מבחיל, מעורר סלידה, שנוא {{}} …   אוצר עברית

  • גועל — תיעוב, שאט נפש, מיאוס, בחילה, סלידה, דחייה, איבה, שנא …   אוצר עברית

  • גועליות — תיעוב, שאט נפש, גרימת מיאוס, בחילה, סלידה, דחיי …   אוצר עברית

  • מאיסה — תיעוב, ביזוי, דחייה, סלידה, גועל, בחיל …   אוצר עברית

  • מיאוס — תיעוב, שנאה, זלזול, גועל, דחייה, סלידה, בחילה, גינוי, התרחקות, חוסר רצו …   אוצר עברית

  • סלידה — תיעוב, בחילה, דחייה, גועל, מיאוס, שנאה, התנגדות, אנטיפתי …   אוצר עברית

  • מאס — 1 v. להיעשות מאוס, לשעמם, להיות לזרא, לעורר תיעוב, לעורר מיאוס, לצאת מהאף, להישבר 2 v. להשניא, להפוך למאוס, לעורר שאט נפש כלפי , לעורר תיעוב כלפי , למרר (חיים) 3 v. לקוץ, לבחול, לסלוד, לתעב, לא לרצות, לחוש קבס, לחוש שאט נפש, להיגעל, לבוז, לזלזל,… …   אוצר עברית

  • אויבות — שנאה, איבה, יריבות, עוינות, שטנה, משטמה, תיעוב, התנגדו …   אוצר עברית

  • אוייבות — שנאה, איבה, יריבות, עוינות, שטנה, משטמה, תיעוב, התנגדו …   אוצר עברית

  • בחילה — רצון להקיא, קבס, הרגשת הקאה, קיא בפתח, תחושת גועל, סלידה, תיעוב, מיאוס, שאט נפ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.