תחפושת


תחפושת
מסווה, מסיכה, מעטה, הצטבעות, כיסוי באמצעי הסוואה, התחזות לאחר, לבישת מראה שונ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תחפושת פורים — התחזות לדמות אחרת בחג פורים; לבוש מצועצע ומגוחך {{}} …   אוצר עברית

  • מסוה — תחפושת, מסיכה, מעטה, כיסוי, כסות, הסוואה, הסתוות, התחזות, חיפוי, העלמה, הסתר …   אוצר עברית

  • מסוהו — תחפושת, מסיכה, מעטה, כיסוי, כסות, הסוואה, הסתוות, התחזות, חיפוי, העלמה, הסתר …   אוצר עברית

  • מסווה — תחפושת, מסיכה, מעטה, כיסוי, כסות, הסוואה, הסתוות, התחזות, חיפוי, העלמה, הסתר …   אוצר עברית

  • מסווהו — תחפושת, מסיכה, מעטה, כיסוי, כסות, הסוואה, הסתוות, התחזות, חיפוי, העלמה, הסתר …   אוצר עברית

  • הסואה — הסתוות, הסתתרות, שימוש באבזרים מהסביבה, התחזות לבלתי נראה; מסיכה, מסווה, תחפושת, חיפו …   אוצר עברית

  • הסוואה — הסתוות, הסתתרות, שימוש באבזרים מהסביבה, התחזות לבלתי נראה; מסיכה, מסווה, תחפושת, חיפו …   אוצר עברית

  • התחפשות — לבישת תחפושת, לבישת מראה שונה, שימת מסיכה; הסוואה עצמית, התחזות, הסתוו …   אוצר עברית

  • חיפוש — חקירה, בדיקה, בחינה, ביקוש, בילוש, סריקה, סקירה, גישוש; התחפשות, הסוואה, שימוש באבזרי תחפושת, שימוש במסיכ …   אוצר עברית

  • חפוש — חקירה, בדיקה, בחינה, ביקוש, בילוש, סריקה, סקירה, גישוש; התחפשות, הסוואה, שימוש באבזרי תחפושת, שימוש במסיכ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.