תבן


תבן
קש, קנים יבשים שנשארו לאחר הדיש, מספוא יבש, חציר יבש, פסולת, דבר קלוקל, דבר זו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תבן אין ניתן-ולבנים אומרים לנו עשו — דורשים לבצע עבודה ולא נותנים את האמצעים לכך, דרישה מוגזמת {{}} …   אוצר עברית

  • תבן אין-ולבנים אומרים לנו עשו — דורשים לבצע עבודה ולא נותנים את האמצעים לכך, דרישה מוגזמת {{}} …   אוצר עברית

  • חציר — עשב, מספוא, אספסת, תלתן, מאכל לבהמות, תבן, קש, שיבולים מיובשו …   אוצר עברית

  • מיספוא — מזון לבהמות, חציר, תבן, קש, אספס …   אוצר עברית

  • מספוא — מזון לבהמות, חציר, תבן, קש, אספס …   אוצר עברית

  • קש — 1 v. הוכה, הוכש, נדפק, הושמעו נקישות, נוגן על כלי הקשה, בוצע על כלי הקשה; הוקלד, הודפס בעזרת מקלדת, תוקתק, טוקטק, נכתב במכונת כתיבה, נכתב בעזרת לוח מקשים, הוזן למחש 2 v. הושווה, הוקבל, הודמה, התקבל ע י אנלוגיה, הוסק על האחד מהשני, נגזר ע י היקש,… …   אוצר עברית

  • שחת — 1 v. להרוס, לגרום נזק, לקלקל, לחבל ב , לפגום, לפגוע; להטיל מום, לכער, לפגוע במראה לבלי הכר; להשמיד, להחריב, לחסל, לעקור משורש, להכרית, להכחי 2 v. להתקלקל, להיפגע, להיפגם; להיהרס, להישמד, להיחרב; להידרדר מבחינה מוסרית, לשקוע בחטאים, לסור מדרך הישר …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.