תביעה משפטית


תביעה משפטית
הגשת תלונה לבית-דין {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בר-תביעה — ניתן להגיש תביעה משפטית בעטיו, אפשר לתובעו {{}} …   אוצר עברית

  • תבע — 1 v. לדרוש, לעמוד על , לבקש בתוקף, להציג דרישה; להכריח, לאלץ, לחייב; להתעקש, ללחוץ, לא לוותר; להגיש תביעה משפטית; לטעון ל , להתיימר, לבוא בתואנת שווא, לומר שמגיע ל 2 v. להידרש, להתבקש בתוקף; להיות מוכרח, להיאלץ, להיות חייב; לעמוד לדין, לשמש כנתבע …   אוצר עברית

  • איים בתביעה — איים שיגיש תביעה משפטית אם לא ייענו לדרישותיו {{}} …   אוצר עברית

  • חסינות דיונית — חסינות החוסמת הגשת תביעה משפטית, חסינות פרוצדורלית {{}} …   אוצר עברית

  • טענת התיישנות — טענה שחלפה התקופה במהלכה ניתן היה להגיש תביעה משפטית {{}} …   אוצר עברית

  • ניתבע — n. נאשם, מואשם, שהוגשה נגדו תביעה משפטית, שתובעים אותו לדין; נדרש, מתבקש, שעליו ל …   אוצר עברית

  • נתבע — נאשם, מואשם, מועמד לדין, שהוגשה נגדו תביעה משפטית, שתובעים אותו לדי …   אוצר עברית

  • תבע למשפט — הגיש תביעה משפטית {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.