שניתן לבצעו


שניתן לבצעו
בר-ביצוע {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בר-ביצוע — שניתן לבצעו, אופרטיבי, בר יישום {{}} …   אוצר עברית

  • ישים — adj. מתאים, שמיש, שניתן ליישמו, שניתן להביאו לשימוש מעשי, שניתן לבצעו הלכה למעשה, בר שימוש, ניתן לשימוש, תופס, יעי …   אוצר עברית

  • אפשרי לביצוע — מעשי, שניתן לבצעו, בר ביצוע, אופרטיבי {{}} …   אוצר עברית

  • ביצועי — adj. בר ביצוע, אופרציונלי, שניתן לבצעו, מעשי, אפשרי, של ביצוע, של ההוצאה לפוע …   אוצר עברית

  • בצועי — adj. בר ביצוע, אופרציונלי, שניתן לבצעו, מעשי, אפשרי, של ביצוע, של ההוצאה לפוע …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.