שמירה


שמירה
השגחה, פיקוח, חיפוי, הגנה, אחזקה, תחזוק, נצירה, נטירה; הקפדה על-, קיום ההוראו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שמירה אישית — שמירה צמודה על השחקן היריב (בספורט) {{}} …   אוצר עברית

  • שמירה משטרתית — אבטחה של שוטרים, שמירה של אנשי משטרה {{}} …   אוצר עברית

  • שמירה על החוק — ציות לחוקים, הקפדה על קיום החוק {{}} …   אוצר עברית

  • שמירה על היגיינה — הקפדה על ניקיון, קיום תנאי תברואה תקינים {{}} …   אוצר עברית

  • שמירה על הסטטוס-קוו — שימור המצב הקיים, אי עשיית שינויים {{}} …   אוצר עברית

  • שמירה קפדנית — אבטחה דקדקנית, השגחה צמודה {{}} …   אוצר עברית

  • שבר שמירה — נרדם בשמירה, חרג מנוהלי שמירה {{}} …   אוצר עברית

  • אי שמירה — אי הקפדה (על החוק או כיו ב) {{}} …   אוצר עברית

  • דמי שמירה — עמלה עבור השגחה על נכסים וטיפול בהם {{}} …   אוצר עברית

  • חברת שמירה — חברה המספקת שירותי אבטחה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.