שמיעה בקול


שמיעה בקול
ציות, קבלת מרות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מישמע — שמיעה, הקשבה, קשב, האזנה, הטיית אוזן, קליטת קולות באוזניים, חישה של קולות, שימוע; קהל, צופים; צייתנות, כניעה, שמיעה בקול , נאמנות, משמע …   אוצר עברית

  • ציות — שמיעה בקול , שמיעה ל , הקשבה, צייתנות, משמעת, כניעה, קבלת מרות, ביצוע פקודו …   אוצר עברית

  • משמע — 1 כוונה, פשר, התכוונות, הוראה, אימפליקציה, השתמעות, מובן, הסבר, פירוש, ביאור, הבהרה, תרגום, טע 2 שמיעה, הקשבה, קשב, האזנה, הטיית אוזן, קליטת קולות באוזניים, חישה של קולות, שימוע; קהל, צופים; צייתנות, כניעה, שמיעה בקול , נאמנות, משמע …   אוצר עברית

  • בצייתנות — adv. בהכנעה, תוך קבלת מרות, בהקשבה, בענוותנות, בצניעות, תוך שמיעה בקול , תוך קיום פקודו …   אוצר עברית

  • בציתנות — adv. בהכנעה, תוך קבלת מרות, בהקשבה, בענוותנות, בצניעות, תוך שמיעה בקול , תוך קיום פקודו …   אוצר עברית

  • צייתנות — ציות, קבלת משמעת, קיום פקודות, הקשבה, שמיעה בקול , קבלת מרות, הישמעות להוראות, נוחו …   אוצר עברית

  • ציתנות — ציות, קבלת משמעת, קיום פקודות, הקשבה, שמיעה בקול , קבלת מרות, הישמעות להוראות, נוחו …   אוצר עברית

  • קשב — 1 n. מאזין, שומע היטב, שם לב, נותן דעתו, עיתונאי המקשיב לידיעות ממקורות זרי 2 v. לשמוע, להאזין, להיות קשוב, להטות אוזן, לשים לב; לצותת, לבצע האזנת סתר; לשמוע בקול , לציי 3 הקשבה, האזנה, שמיעה, תשומת לב, נתינת דעת, הטיית אוזן, ריכוז, עניי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.