שמים


שמים
רקיע, כיפת השמים, משטח עליון מרוקע, דוק, מרומים, שחקי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שמים מעוננים — שמים קודרים מלאי עננים {{}} …   אוצר עברית

  • שמים קודרים — שמים כהים, רקיע מכוסה עבים שחורים, חשיכה {{}} …   אוצר עברית

  • מורא-שמים — יראת שמים, דתיות, אדיקות, אמונה חזקה {{}} …   אוצר עברית

  • אהבת-שמים — אהבת אלוהים, דתיות, אדיקות {{}} …   אוצר עברית

  • בידי שמים — על פי החלטת האל, בכוחו של אלוהים {{}} …   אוצר עברית

  • גרמי שמים — גופים שמיימיים, כוכבים {{}} …   אוצר עברית

  • דין שמים — שיטת הוכחה המתבססת על כך שאלוהים יגן על אדם חף מפשע {{}} …   אוצר עברית

  • הבדל של שמים וארץ — הבדל קיצוני, פער ענק, שוני מהותי {{}} …   אוצר עברית

  • הופקר לחסדי שמים — ss{{}} …   אוצר עברית

  • הכול בידי שמים — החיים נשלטים ע י ההשגחה העליונה, כל מה שקורה תלוי ברצונו של האל, אי אפשר לכוון את הדברים כי חיי האדם מכוונים מלמעלה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.