שלום


שלום
1 interj. נוסח ברכה, ברכה בפגישה (הלו) , ברכה בפרידה (להתראות)
2 n. שם פרטי (לזכר) , שם משפח
3 אי-לוחמה, לא מלחמה, שקט בגבולות, יחסי ידידות, שלווה, מנוחה, שק
4 מצב, מעמד, הרגשה, בריאות, רווח
5 פיצוי, תשלום, החזר כספים, מתן כסף, גמול, פריעה, סילוק, שכר, מתן המגיע, שוחד, שלמונים, רוו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שלום חם — שלום המתבטא בקשרים ענפים בין מדינות {{}} …   אוצר עברית

  • שלום קר — שלום רשמי תוך שמירה על כוננות {{}} …   אוצר עברית

  • שלום לך — ברכת שלום בפגישה {{}} …   אוצר עברית

  • שלום רב — ברכת שלום, ברכה בפגישה, ברכה בפרידה …   אוצר עברית

  • שלום אש — סופר ומחזאי יידיש {{}} …   אוצר עברית

  • שלום אמת — שלום יציב וקיים, שלום אמיתי, יחסי שלום מלאים {{}} …   אוצר עברית

  • שלום-קבע — שלום קבוע ויציב, יחסי שלום מלאים {{}} …   אוצר עברית

  • שלום כולל — שלום בין ישראל לבין כל שאר מדינות המזרח התיכון {{}} …   אוצר עברית

  • שלום מזוין — שלום רשמי תוך שמירה על כוננות {{}} …   אוצר עברית

  • שלום-עולם — שלום נצחי ובר קיימא {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.