שכחן


שכחן
נוטה לשכוח, שזיכרונו חלש, שזיכרונו רופף, רשלן, שוכח מה

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • List of Mr. Men — The following is a list of Mr. Men, from the children s book series by Roger Hargreaves, also adapted into the children s television programme The Mr. Men Show. Books one (Mr. Tickle) to forty three (Mr. Cheerful) were written by Hargreaves, and… …   Wikipedia

  • דעתו מטולטלת — מפוזר, מבולבל, שכחן {{}} …   אוצר עברית

  • דעתו משובשת — מפוזר, מבולבל, שכחן {{}} …   אוצר עברית

  • דעתו פזורה עליו — מפוזר, מבולבל, שכחן {{}} …   אוצר עברית

  • מפוזר — adj. פזור, זרוי, מופץ, נזרה, שלוח לכל עבר; אינו מסודר, אינו מאורגן, מבולבל, שכחן, בלגניסט, ברדקיסט, מאבד את ידיו ואת רגלי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.