שיקום


שיקום
רהביליטציה, קימום, החזרה למצב הקודם, החזרה לאיתנו, מהרס לבניי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שיקום הריסות — שחזור, רקונסטרוקציה, החזרת עטרה ליושנה {{}} …   אוצר עברית

  • שיקום שכונות — שיפור חזותן של שכונות מצוקה וסיוע לתושביהן {{}} …   אוצר עברית

  • מחלקת שיקום — מחלקה בה משיבים פצועים לאיתנם {{}} …   אוצר עברית

  • מרכז שיקום — מקום המיועד לפעילות שיקומית פיזית או נפשית {{}} …   אוצר עברית

  • תכנית שיקום — תכנית המיועדת להשיב אדם או מקום למצבו התקין {{}} …   אוצר עברית

  • תהליך שיקומי — שיקום {{}} …   אוצר עברית

  • בנייה מחדש — שיקום, שחזור, שיפוץ {{}} …   אוצר עברית

  • הבראת המשק — שיקום המשק, התאוששות הפעילות הכלכלית במשק, יציאה מהמשבר {{}} …   אוצר עברית

  • החזרה למוטב — שיקום, השפעה על חוטא שיחזור לדרך הישר {{}} …   אוצר עברית

  • הקמת ההריסות — שיקום, בנייה מחדש, שיפוץ, שחזור {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.