שחזור


שחזור
בנייה מחדש, שיקום הריסות, ניסיון העתקה של אתר קדום, קימום, חידוש; יצירה מחדש, החייאה; חזרה על-, עשייה בשנית, השגה בשנית; תיאור אופן ביצוע פשע, הדגמה, המחש

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שחזור מידע — יצירה מחדש של נתוני מחשב שנמחקו {{}} …   אוצר עברית

  • שחזור קובץ — אחזור אסופת מידע ממוחשבת {{}} …   אוצר עברית

  • קימום הריסות — שחזור, רקונסטרוקציה, החזרת עטרה ליושנה {{}} …   אוצר עברית

  • רפאות — שחזור; שיקום, רהביליטציה, קימום, החזרה למצב הקודם (ברפואה) …   אוצר עברית

  • שיקום הריסות — שחזור, רקונסטרוקציה, החזרת עטרה ליושנה {{}} …   אוצר עברית

  • בנייה מחדש — שיקום, שחזור, שיפוץ {{}} …   אוצר עברית

  • החיאה — החזרה להכרה, מתן חיים מחדש, חידוש החיים, שיבה להכרה, עירור, הבאת תחייה; שחזור, קימו …   אוצר עברית

  • החייאה — החזרה להכרה, מתן חיים מחדש, חידוש החיים, שיבה להכרה, עירור, הבאת תחייה; שחזור, קימו …   אוצר עברית

  • הקמה — ייסוד, העמדה, כינון; שחזור, הנצחה, קימום, רקונסטרוקציה, בנייה מחדש; אישור, קיום הבטח …   אוצר עברית

  • הקמת ההריסות — שיקום, בנייה מחדש, שיפוץ, שחזור {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.