שאלה


שאלה
בקשת תשובה, קושיה, סוגיה; בעיה, פרובלמה, התחבטות, פקפוק; בקשה, תביעה, משאל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שאלה טריוויאלית — שאלה שולית, שאלה חסרת חשיבות, שאלה חסרת טעם {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה שאלתית — שאלה מעניינת, שאלה שקשה להשיב עליה, שאלה במקום {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה אמריקאית — שאלה רב ברירתית, שאלה בה ניתנות מספר תשובות אפשריות מהן הנבחן צריך לסמן את הנכונה (לעתים יותר מאחת) לדעתו (ע י V , X , הקפה בעיגול וכדומה) {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה אקדמית — שאלה שלתשובה עליה אין כל משמעות מעשית, שאלה תיאורטית {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה היפותטית — שאלה שלתשובה עליה אין כל משמעות מעשית, שאלה תיאורטית {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה מדריכה — שאלה מגמתית שעלולה להשפיע על תשובתו של העד, שאלה מנחה {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה מטפיסית — שאלה תיאורטית לחלוטין, שאלה ערטילאית {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה מכשילה — שאלה שנועדה להפיל בפח את העונה, שאלה מטעה {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה נוקבת — שאלה גורלית ומכרעת, שאלה בוערת {{}} …   אוצר עברית

  • שאלה ערטילאית — שאלה שלתשובה עליה אין כל משמעות מעשית, שאלה היפותטית {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.