שאב


שאב
1 v. לדלות, להעלות, למשוך החוצה; לקדוח, להוציא בעזרת משאבה; לינוק, לספוג, לקלוט, לסחוט, לקבל; להפיק, לקחת, להוציא, להסיק, להקיש, לגזור, להגיע ל-; לנקות בשואב אב
2 v. להידלות, להיות מועלה, להימשך החוצה; להיקדח; להיספג, להיקלט, להיסחט; להילקח, להתקבל, להיות מופק, להיגזר; לעבור ניקוי בשואב אב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שאב השראה — נחה עליו הרוח, קיבל השראה {{}} …   אוצר עברית

  • מצא נוחם — מצא נחמה, התנחם, התעודד, שאב עידוד, שאב כוח {{}} …   אוצר עברית

  • מצא נחמה — מצא נוחם, התנחם, התעודד, שאב עידוד, שאב כוח {{}} …   אוצר עברית

  • Schöpfen — Schöpfen, verb. reg. welches der Form nach ein Intensivum von schaffen und schieben ist, seinem Wesen und Ursprunge nach aber eigentlich eine unmittelbare Nachahmung des Tones ist, den es bezeichnet, und daher von mehrern dem Anscheine nach… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.