רתמה


רתמה
מערכת הרצועות לקשירת בהמה, רסן הבהמה, מערכת חגורות לריתו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רצועת רתמה — רצועה לקשירת בהמה, רסן הבהמה …   אוצר עברית

  • עול — 1 n. עולל, תינוק, ולד, ינוקא, יונק, זאטוט, ילד, צעיר, טף, קטן, ר 2 אי צדק, טעות, משגה, חמס, לא צודק, לא ישר, לא נכון, פוגע, מפלה, עוול 3 נטל, משא, מעמסה, מועקה, כובד, סבל, אחריות, טרחה, טרדה, חובה, צור 4 רתמה, רסן, מושכו …   אוצר עברית

  • ריתום — רתימה, קשירת רתמה על בעל חיים, חיבור הבהמה לעגל …   אוצר עברית

  • רתום — 1 adj. שרתמו אותו, אסור ברתמה, קשור ברתמה, קשור לעגלה, נתון בעול; מגויס, שותף למשימ 2 רתימה, קשירת רתמה על בעל חיים, חיבור הבהמה לעגל …   אוצר עברית

  • רתם — 1 v. להיקשר ברתמה; להתגייס, להיחלץ ל , להתנדב, להסכים לקחת חלק, לקבל על עצמו, להיכנס בעולו של 2 v. לשים רתמה, לקשור; לגייס, להשיג הסכמה, להשיג נכונות, להביא לידי השתתפות, לגרום לתת את חלקו; לנצל, להשתמש, להפיק תועלת, להיעזר, להסתיי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.