רתיחה


רתיחה
טמפרטורת רתיחה, בעבוע, תסיסה, חום, להט; כעס, זעם, רוגז, רתחה, עצבי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רתיחה ממושכת — s{{}} …   אוצר עברית

  • טמפרטורת רתיחה — הטמפרטורה בה רותח נוזל והופך לגז; יותר מזה אי אפשר לסבול, על סף התפוצצות {{}} …   אוצר עברית

  • תוך רתיחה — s{{}} …   אוצר עברית

  • שליקה — רתיחה, הרתחה, ריתוח, חליטה, חימו …   אוצר עברית

  • רתוח — adj. מורתח, שהגיע לטמפרטורת רתיחה, חומם עד רתיחה, מבעבע, לוהט, רות …   אוצר עברית

  • ביעבוע — העלאת בועות, הופעת בעבועים, רתיחה, תסיסה, גרגור, רטיטה של נוז …   אוצר עברית

  • בעבוע — העלאת בועות, הופעת בעבועים, רתיחה, תסיסה, גרגור, רטיטה של נוז …   אוצר עברית

  • געישה — סעירה, רעישה, רתיחה, שאון, התקצפות, סערות, פראות, השתוללות, סערה, סופ …   אוצר עברית

  • געש — 1 n. קיבוץ במערב השרו 2 v. לגעוש, לסעור, לרעוש, לרגוש, לנהום, להשתולל, להתקצף, לרגוז, לזעום, להתפרץ, לרתוח, לבעב 3 v. לסעור, לרעוש, לרגוש, לנהום, להשתולל, להתקצף, לרגוז, לזעום, להתפרץ, לרתוח, לבעב 4 סער, רעש, שאון, קצף, רתיחה, סעירה, התפרעות,… …   אוצר עברית

  • התגעשות — התפרצות, רתיחה, בעבוע; התרגשות, סערה, רעש, נהמה, השתוללות; התקצפות, התרגזות, זע …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.