רתוק


רתוק
1 adj. קשור, מהודק, צמוד, נצמד, רכוס, כבול, אסור, מרותק, מחוב
2 אי-תזוזה, חוסר תנועה; חיבור, קישור, התקשרות; הגבלה, כליאה, מאסר, הצמדה למקו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רתוק למיטת-חוליו — חולה מאוד, על ערש דווי {{}} …   אוצר עברית

  • רתוק למיטתו — חולה מאוד, על ערש דווי {{}} …   אוצר עברית

  • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.