רסן


רסן
רב סרן, דרגת קצונה, הדרגה שאחרי סרן ולפני סא"ל, דרגת סמג"

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רסן — 1 v. הושם לו רסן, נבלם, נעצר, נחסם, עוכב, דוכא, נכבש, הוגבל, הושם לו סייג, צומצם, נמנעה התפשטותו, נמנעה התקדמות 2 v. להשתלט על עצמו, להתגבר על עצמו, לשים רסן לעצמו, לבלום עצמו, לחסום עצמו, לעצור עצמ 3 v. לשים רסן, לבלום, לעצור, לחסום, לעכב, לדכא …   אוצר עברית

  • חסר רסן — משולח רסן, מופקר, פורע חוק …   אוצר עברית

  • נטול רסן — פורק עול, משולח רסן, מופקר …   אוצר עברית

  • בצורה משולחת רסן — בחוסר ריסון, ללא מעצורים, בצורה פרועה, בצורה מופקרת …   אוצר עברית

  • השתלחות חסרת רסן — התפרעות, השתוללות, התנפלות חסרת מעצורים {{}} …   אוצר עברית

  • התפרעות חסרת רסן — התפרעות חסרת מעצורים, השתוללות, הפקרות {{}} …   אוצר עברית

  • התפרעות משולחת רסן — התפרעות חסרת מעצורים, השתוללות, הפקרות {{}} …   אוצר עברית

  • התפרעות שלוחת רסן — התפרעות חסרת מעצורים, השתוללות, הפקרות {{}} …   אוצר עברית

  • התרת-רסן — ביטול כל הסייגים, הפקרות, איש הישר בעיניו יעשה {{}} …   אוצר עברית

  • שלוח רסן — חסר מעצורים, פרוע, פורק כל עול {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.