רכבת


רכבת
כלי-תעבורה, שורת קרונות נגררת, כלי הנוסע על מסילת ברזל; קרע, שורה מחוררת (בגרב)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רכבת ישירה — רכבת שאינה עוצרת בדרך, רכבת שאין לה תחנות ביניים {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת לילה — רכבת הנוסעת בלילה, רכבת שמותקנים בה דרגשי שינה {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת פרוורים — רכבת המקשרת בין העיר לפרווריה, רכבת שמסלולה עובר בעיקר בפרוורים {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת אקספרס — רכבת שאיננה עוצרת בין תחנת המוצא לתחנת היעד {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת בקר — רכבת המובילה בקר, קרונות להובלת בקר {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת העמק — רכבת איטית שנסעה במסלול חיפה אירביד לפני קום המדינה {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת מהירה — רכבת שאיננה עוצרת בכל התחנות {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת פרברים — רכבת הנוסעת דרך ערי הלוויין שסביב עיר גדולה {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת תחתית — רכבת הנוסעת מתחת לפני האדמה {{}} …   אוצר עברית

  • רכבת חשמלית — דגם מוקטן של רכבת הנוסע על מערכת מסילות, רכבת צעצוע; רכבת המונעת בחשמל, חשמלית {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.